Müəllif yazıları

Müəllif
Naxçıvanın şəfalı bulaqları

Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəngin təbii ehtiyatlarından biri də onun şəfa bulaqları, mineral sularıdır. Muxtar respublika ərazisində 250-dən çox şəfalı mineral su bulağı vardır ki, bunların bir…

Flora
Torpaq və onun xüsusiyyətləri

Torpaq üzvi və mineral maddələrin, qazların, mayelərin və mikroorqanizmlərin qarışığından ibarət həyat mənbəyidir. Yerin torpaq örtüyü önəmli funksiyalara malikdir. Bu funksiyalara bitkilərin inkişafı üçün suyu saxlamaq,…

Müəllif
Bəşəriyyətə ciddi təhlükə – GMO

Biz tədricən zəhər istehsal edib yüksək qiymətlərlə onu bizə satan və qidalanmağa məcbur edən “adamyeyənlər”in girovuna çevrilirik. Ciddi müqavimət göstərməsək, çox çəkməyəcək, məhv olacağıq… XXI əsrin…