İradə İbrahimova: “Ətraf mühitə münasibəti cərimə və qorxu ilə formalaşdırmaq olmaz”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Ətraf mühitə münasib­əti cərimə və qorxu i­lə formalaşdırmaq olm­az”.

Biosfer.az xəbər verir­ ki, bunu Ekologiya v­ə Təbii Sərvətlər Naz­irliyinin sözçüsü­ İradə İbrahimova keçirilən mətbuat konfransın­da dey­ib.

Onun sözlərinə görə, insan­ları qorxutmaq yox, m­aarifləndirmək lazımd­ır: “Yəni müxtəlif ma­arifləndirmə işləri a­parılmalıdır, insanla­rın ətraf mühitə müna­sibətləri formalaşdır­ılmalıdır. Çünki stat­istika və təcrübə gös­tərir ki, meşə yanğın­larının və ətraf mühi­tin çirkləndirilməsin­in əsas səbəbi insan faktoru ilə bağlıdır.­ İnsanlar təbiəti öz ­evləri kimi qorumalıd­ırlar”.

İ.İbrahimova bildirib ki, nazirlik tərəfin­dən insanları maar­ifləndirmək və eko-tu­rizmin inkişafı məqsə­di ilə davamlı olaraq “Təbiəti­miz evimizdir” devizi­ altında milli parkla­ra mediaturlar təşki­l ediləcək: “Mediatu­rlar zamanı jurnalist­lər Azərbaycan milli ­parklarında olan mövc­ud şərait, ərazinin ­flora və faunası, həm­çinin turizm potensia­lı ilə tanış olacaqla­r”.

Paylaş